PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIOWA IV ŁÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PSZCZELARSKIEJ - BURZENIN 15-17. 11.2019

Dodano 3.10.2019

IV ŁÓDZKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA

NOWE DROGI ROZWOJU GOSPODARKI PASIECZNEJ”


PROGRAM KONFERENCJI

 15.11.2019 (piątek)

09:30 – 10.00

Inauguracja IV ŁMKP

10.00 – 11.30

Marjan Rynkevic (Litwa) „Pszczelarstwo na Litwie”

11. 30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.15

Marjan Rynkevic (Litwa) „Gospodarka pasieczna na Litwie”

13.15 - 13.45

Marek Sarwa Zastępca Dyrektora OT KOWR w Łodzi - „Perspektywy rozwoju
pszczelarstwa w latach 2020 - 2022”

13.45 -14.15

Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi „Sprzedaż Bezpośrednia i Rolniczy Handel Detaliczny”

14.15 - 15.15

Przerwa obiadowa

15.15 – 16.45

dr Algirdas Amsiejus (Litwa) „Mleczko pszczele”

16.45 – 17.00

Przerwa kawowa

17.00 – 18.30

dr Algirdas Amsiejus (Litwa) „Pylek pszczeli i pierzga”

18.30- 19.00

Kolacja

19.00 – 20.00

Dyskusja moderowana z wykładowcami z Litwy

16.11.2019 (sobota)

08:00 - 9:00

Śniadanie

09:00 – 10:30

Inż Cestmir Gazda (Czechy) „Racjonalne pszczelarzenie”

10.30 – 12.00

Inż Cestmir Gazda (Czechy) „Racjonalne pszczelarzenie” c.d.

12.00 - 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 13.45

Paweł Gręda „Pszczoła Buckfast: genetyka, hodowla i selekcja, odporność na choroby”

13.45 - 14.15

ProBiotics Polska – wykład sponsorowany

14:15 – 15:15

Przerwa obiadowa

15:15 – 16.45

Vaclav Sciskala (Czechy)„Gospodarka pasieczna przy ograniczonym użyciu chemii”

16:45– 17.00

Przerwa kawowa

17.00 - 18.30

Vaclav Sciskala (Czechy) Gospodarka pasieczna przy ograniczonym użyciu chemii” cd.

18.30 – 19.00

Kolacja

19.00 – 20.00

Dyskusja moderowana z wykładowcami z Czech

 19.11.2019 (niedziela)

08.00 - 9:00

Śniadanie

09:00 – 10.30

dr hab. Paweł Chorbiński „Zarządzanie warrozą w rodzinach pszczelich”

10.30 - 12.00

dr hab. Paweł Chorbiński „Zgnilec amerykański zagrożeniem naszych pasiek”

12.00 - 12.15

Przerwa kawowa

12.15 - 13.45

dr hab. Paweł Chorbiński „Choroby pszczół wywoływane przez grzyby”

13.45 – 14.15

Dyskusja

14.15 – 14.45

Zakończenie IV ŁMKP

14.45

Obiad

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w programie

 Koszt udziału w konferencji 350 zł. 

W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania . Zakwaterowanie liczy się od piątkowego obiadu  do niedzielnego obiadu. 

Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne. 

 Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika:

 nocleg - 45 zł*, śniadanie - 15 zł, obiad - 30 zł, kolacja - 20 zł

*istnieje możliwość dokupienia noclegu z czwartku/piątek oraz z niedzieli/poniedziałek .

Opłata konferencyjna za jeden dzień - 80 zł

Opłata konferencyjna za trzy dni – 200 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e - mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

 Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 8.11.2019 drogą elektroniczną lub pocztą

Wpłaty należy dokonać do dnia 8.11.2019 na konto bankowe 

Konto bankowe PKO BP

89 1020 3352 0000 1702 0249 9382

w tytule ,,IV MŁKP – imię i nazwisko’’

 Formularz karty zgłoszeniowej jest dostępny na stronie www.wzp-lodz.pl.