PSZCZELARSKIE KURSY ZAWODOWE

Dodano 12.6.2020

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie rusza nabór na kursy w zawodach pszczelarz (ROL.3) i technik pszczelarz (ROL.9).

Wraz z dyrekcją szkoły zachęcamy miłośników pszczelarstwa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zwiększania zasobu wiedzy.

Kursy rozpoczynają się we wrześniu i są bezpłatne. Podania na kursy dostępne są na stronie szkoły www.zsckuwsulejowie.pl.

Można je dostać również w biurze WZP w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 59.

Bliższe informacje:

tel: 44 6162199

mail: sekretariat@zsckuwsulejowie.pl