ZASADY KORZYSTANIA ZE WSPARCIA RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH

Dodano 24.9.2019

Przypominamy, że aby dostać dotację na zakup sprzętu pszczelarskiego, w ramach Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich, w kolejnych latach trzeba umieszczać na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na przykład w ramach rolniczego handlu detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej

Szczegółowe warunki udziału w Mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" 2020-2022 r. do pobrania w zakładce informacje dla prezesów.