KOMUNIKATY PZP - KORONAWIRUS A PSZCZELARSTWO

Dodano 26.3.2020

Polski Związek Pszczelarski przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postulaty, które mogą umożliwić funkcjonowanie mechanizmów wspierania pszczelarstwa w warunkach ograniczeń wynikających z walki z pandemią koronawirusa.

Projekty realizowane w ramach Mechanizmu Wsparcia Produktów Pszczelich: na sprzęt pszczelarski, matki pszczele, pakiety i odkłady z pszczołami, leki i inne rodzaje projektów niektórym trudno będzie zrealizować w terminach wyznaczonych w umowach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wszystkie umowy (zgodnie z Mechanizmem) powinny być rozliczone do końca lipca. Jednak wszelkie opóźnienia czy to w przypadku dostaw, transportu czy np. produkcji sprzętu pszczelarskiego czy leków będą miały ogromny wpływ na moment zakończenia realizacji projektów.

Problemy już teraz pojawiają przy realizacji projektów szkoleniowych. W bieżącej sytuacji realizacja szkoleń nie jest możliwa (nie można narażać uczestników, jak również obowiązuje zakaz zgromadzeń), a niektóre związki zaczęły ponosić już koszty związane z przygotowaniem tych szkoleń. Najlepszym rozwiązaniem byłoby:

1/ przesunięcie w czasie możliwości przeprowadzenia szkolenia w późniejszym okresie i możliwość późniejszego rozliczenia

lub 2/ w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia (nie wiemy ile czasu potrwają ograniczenia) – rozliczenie dotychczas poniesionych kosztów „przygotowawczych”.

 Kolejnym bardzo ważnym tematem jest przemieszczanie się. Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne rozwiązania w tej sprawie z uwagi na konieczność prowadzenia przeglądów pasiecznych. Pszczelarze to grupa, która może w różnych miejscach posiadać pasieki, w tym „pasieki wędrujące”. Zazwyczaj ma to niewielki, bądź żaden kontakt z osobami, ponieważ pasieki ustawia się w polach, czy w pobliżu sadów, lasów – w znacznych odległościach od skupisk ludzkich.

 

Polski Związek Pszczelarski wystąpił  także do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilną informację dotyczącą działalności pszczelarskiej.

Rolnicy poddani kwarantannie mogą zajmować się inwentarzem i uprawiać swoje pole. Informacja dostępna na stronie MRiRW.

Oczekujemy podobnych rozwiązań dotyczących gospodarstw pasiecznych. Chcemy, aby pszczelarz poddany kwarantannie mógł pojechać do swojej pasieki, nawet oddalonej od miejsca zamieszkania o np. 15 czy 30 km. Taki postulat został przekazany do Ministerstwa.

CENY LEKÓW NA REFUNDACJĘ

 CENY ZA OPAKOWANIE

 

Apilife var opakowanie 2 płytki = 12,41 zł netto = 13,40 zł brutto

Apiguard opakowanie 10 tacek = 86,12 zł netto = 93,00zł brutto

Apiwarol 1 op (25 tabletek ) = 42,13 zł netto = 45,50 zł brutto

Bayvarol opakowanie 5 x 4 paski =68,29 zł netto = 73,75 zł brutto

Biowar 1 op ( 10 pasków ) = 52,78 zł netto = 57,00 zł brutto

Thymovar 1 opakowanie 10 pasków = 82,41 zł netto = 89,00 zł brutto

Uwaga sprostowanie!

Na szkoleniu 25 stycznia błędnie podano, że wycofany w tym sezonie będzie PolyVarYelow, tymczasem okazuje się, że ten lek jest dostępny

PolyVarYellow opakowanie 10 pasków =  90,74 netto = 98 zł brutto 

 

warromed 500 ml= netto 94,44 =102,00 brutto