WYCIECZKA PSZCZELARZY DO BUŁGARII 6-12 LUTEGO 2018 R.

Dodano 18.12.2017

Osoby zainteresowane wyjazdem studyjnym do Bułgarii przez Słowację i Rumunię prosimy o wpłatę zaliczki do 15.01.2018 w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 gr) na konto 25 8780 0007 0030 0155 1003 0101. 

 

Projekt planu wyjazdu studyjnego

06.02.2018

- wyjazd z Łodzi planowany o godz. 6.00 

- dojazd do szkoły pszczelarskiej na Słowacji 

- spotkanie integracyjne z pszczelarzami ze Słowacji

- nocleg na Słowacji

07.02.2018

Wyjazd ze Słowacji do Rumuni - Kluż Napoka 

- kopalnia soli Salina Turda

- wyjazd do Plewen

07.02.2018/08.02.2018

Zakwaterowanie w Plewen

08.02.2018 - 11.02.2018

Uczestnictwo w otwarciu wystawy pszczelarskiej w Plewen

Spotkanie z pszczelarzami

Wycieczka na pasiekę

Udział w imprezie integracyjnej

11.02.2018

Wyjazd z Bułgarii

Postój w Węgrzech – Budapeszt

Nocleg w Budapeszcie

12.02.2018

Wyjazd z Budapesztu do Łodzi


Ostateczny koszt wycieczki wynosi 1100 zł.