STRUKTURY WZP W ŁODZI

 

Przewodniczący Rady Związku -  Jan Ramięga

Wiceprzewodniczący Rady Związku - Dariusz Ruda

 

Prezes Zarządu - Joanna Sadowska

Wiceprezes  -  Agnieszka Pietrzykowska

Wiceprezes  -  Kamil Staroń

Sekretarz -  Barbara Rosik

Skarbnik - Piotr Kierzek

Członek zarządu -  Jakub Witek

Członek zarządu Tomasz Paszkowski

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Grzegorz Piestrzyński

 

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Zbigniew Sokołowski

DZIAŁALNOŚĆ WZP W ŁODZI

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi to organizacja dbająca o zapewnienie godnych warunków życia
i pracy pszczelarzy działających na terenie województwa łódzkiego. Pszczelarze zrzeszeni są w 18 kołach rejonowych i jest ich 1000.

Celem działań prowadzonych przez Związek jest dbanie o rozwój pszczelarstwa w regionie jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego.

Związek podejmuje również działania na rzecz promowania i popularyzacji polskiego miodu i innych produktów pszczelich.

WZP prowadzi także działalność edukacyjną w szkołach, świetlicach i domach kultury skierowaną
do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również szkolenia i konferencje organizowane dla samych pszczelarzy mające na celu podniesienie stanu ich fachowej wiedzy i integrację środowiska.

W ostatnich latach z uwagi na na to, że przemysłowa działalność człowieka, zmiany w systemie uprawy roślin powodujące zanik naturalnej bioróżnorodności czy stosowanie pestycydów w rolnictwie, sadownictwie i leśnictwie, szczególnie w okresie kwitnienia roślin, powoduje zwiększone wymieranie rojów pszczelich i innych owadów zapylających Związek prowadzi kampanię na rzecz uświadamiania społeczeństwu roli jaką zapylacze pełnią w przyrodzie i konsekwencji ich wyginięcia dla życia człowieka. Większość roślin występujących na Ziemi wymaga zapylenia przez owady, wśród których największe znaczenie ma pszczoła miodna. W naszej szerokości geograficznej, aż 80% roślin to gatunki owadopylne. Owoce, warzywa i kwiaty bez pszczół przestałyby istnieć. Rolę jaką pszczoły pełnią w przyrodzie i wielkie znaczenie ich pracy dla życia człowieka na Ziemi najdobitniej podsumował Albert Einstein pisząc:
„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt”. Powyższy cytat jest naczelnym mottem działań edukacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi.

 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi

NIP: 725-12-33-567, REG: 471290510, KRS 0000149679

 ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź,

e-mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

tel. 42 678 92 74

facebook: pl-pl.facebook.com/wzplodz

Pod powyższym adresem znajduje się  biuro WZP oraz sklep ze sprzętem pszczelarskim i naturalnymi produktami pszczelimi.