Wyjazd studyjny na Ukrainę

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Lokalne gospodarki pasieczne w województwie łódzkim i okręgu lwowskim – wymiana doświadczeń” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W dniach od 17 do 23 września 2018 roku pszczelarze zrzeszeni w ramach WZP w Łodzi wzięli udział w wyjeśdzie studyjnym na Ukrainę.

Podstawowym celem tej operacji było wspieranie współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pszczelarzy z Polski i Ukrainy kraju, który zajmuje jedno z wiodących miejsc w zakresie produkowania miodu w Europie i aktywizacja pszczelarzy do rozwoju swoich gospodarstw pasiecznych w kierunku nowych form działalności np. apiterapii, agroturystyki, zainteresowanie pszczelarzy nowymi inicjatywami, które mogą wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich. Uczestnictwo w wykładach i zwiedznie pasiek w okręgu Lwowskim było bardzo ciekawym doświadczeniem i z pewnością przełoży się na rozwój gospodarki pasiecznej w naszym regionie.