CZEKAMY NA WSZELKIE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE KUPNA LUB SPRZEDAŻY MATEK PSZCZELICH, ODKŁADÓW, ROJÓW, ULI ITP.

OGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl